Tài liệu

Lưu ý: Tất cả tài liệu dưới đây đều được tổng hợp từ Internet với mục tiêu giúp các sinh viên tham khảo trước khi chọn hướng nghiên cứu của mình. Các vấn đề về bản quyền và nội dung tài liệu chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Các tài liệu về thiết bị và hướng dẫn cài đặt IP phone, Tai nghe Call Center có thể tham khảo tại Pitel Shoppingđiện thoại IP giá rẻ - Tai nghe Call Center chuyên nghiệp - Thiết bị VoIP gateway - Thiết bị simbox 

Tài liệu VoIP