Hướng dẫn đăng ký sip trunk miễn phí tại TEL4VN

TEL4VN cung cấp sip trunk miễn phí dành cho các bạn sinh viên muốn test dịch vụ VoIP kết nối đến di động, điện thoại bàn. 

Đặc điểm của gói dịch vụ sip trunk miễn phí:
- Gọi ra được di động, điện thoại bàn trong nước
- Thời gian gọi tối đa 1 phút
- Hỗ trợ kết nối tất cả tổng đài sử dụng giao thức SIP: Asterisk, Freepbx, Elastix, Freeswitch, Fusionpbx,... miễn là có kết nối Internet.

Hết thời gian gọi của gói dịch vụ sip trunk miễn phí, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp xin vui lòng liên hệ Skype: lappy.info để được báo giá các gói dịch vụ thuê sip trunk ngắn hạn (1 tháng, 2 tháng, 3 tháng,....) theo nhu cầu. Dịch vụ sẽ được mở lại trong vòng 30 phút sau khi thanh toán.

Để đăng ký sử dụng gói dịch vụ sip trunk miễn phí, vui lòng Sign Up ở website https://sip.tel4vn.com/

Sau khi đã có kết nối trunk, bạn có thể tham khảo các dòng thiết bị tổng đài VoIP giá rẻ - Điện thoại VoIP giá rẻ - Tai nghe Call Center chuyên nghiệp để trang bị cho doanh nghiệp của mình.


Và đây là kết quả sau khi đăng ký xong: 

Tài khoản trunk:
- sip account: 5424403515
- password: 4284963018
- server: sip.tel4vn.com:50061
- codec: ulaw, alaw

Web portal để kiểm tra tài khoản và xem log cuộc gọi: https://sip.tel4vn.com/
- User: 651730458759546
- Password: 4284963018

Sau đây là các hướng dẫn khai báo sip trunk trên các loại server phổ biến:

1) Fusionpbx

- Khai báo gateway:


- Kiểm tra trạng thái gateway: nếu thấy REGED tức đã đăng ký thành công lên hệ thống của TEL4VN.


- Cấu hình Outbound Route để các tài khoản nội bộ có thể gọi ra ngoài PSTN:

Việc cấu hình đã hoàn tất, lúc này có thể đăng ký extension và gọi ra ngoài như cách quay số thông thường, ví dụ: 0912345678 

2) Freepbx

....... tham khảo trong web portal .....
Comments