Hướng dẫn cài đặt Freeswitch trên Ubuntu

posted Feb 21, 2014, 10:27 AM by TEL4VN Channel   [ updated Apr 6, 2014, 12:14 PM ]
Bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để cài đặt Freeswitch trên Ubuntu 10.04 hoặc 12.04

Trước khi bắt tay cài đặt Freeswitch, ta cần cập nhật các gói cho hệ thống và khởi động lại khi cập nhật thành công:

apt-get update
apt-get upgrade
reboot

Sau đó ta cần cài đặt các gói phụ thuộc để việc cài đặt Freeswitch diễn ra thành công

#apt-get install build-essential
#apt-get install flex
#apt-get install bison
#apt-get install libncurses5-dev
#apt-get install unixodbc-dev
#apt-get install libnspr4
#apt-get install autoconf
#apt-get install automake
#apt-get install libtool
#apt-get install libmudflap0-dev
#apt-get install libltdl3-dev
#apt-get install git-core


Bước tiếp theo là download source file của Freeswitch. Bạn cần đọc kỹ hướng dẫn cài đặt Freeswitch http://wiki.freeswitch.org/wiki/Installation_Guide để lấy được phiên bản Freeswitch mới nhất và ổn định:
#cd /usr/src/
#git clone git://git.freeswitch.org/freeswitch.git
#cd freeswitch

Lúc này bạn có thể thêm/bớt module bạn muốn trong lúc cài đặt Freeswitch bằng cách bỏ dấu  # phía trước tên module trong file modules.còn

Cài đặt Freeswitch

#./bootstrap.sh
#./configure
#make
#make install

Bây giờ thì Freeswitch đã được cài đặt tại /usr/local/freeswitch. Bạn có thể chạy thêm các lệnh sau để cài đặt âm thanh và nhạc chờ

#make install sounds-install
#make install moh-install
#make hd-sounds-install
#make hd-moh-install
#make uhd-sounds-install
#make uhd-moh-install

Sau khi cài đặt Freeswitch, bạn có thể khởi động bằng cách sau:
#cd /usr/local/freeswitch/bin
#./freeswitch

Bạn có thể để Freeswitch chạy ẩn bằng lệnh sau:

#./freeswitch -nc

Việc tiếp theo sau khi cài đặt Freeswitch là truy cập vào console để xem log:

To login to console: #/usr/local/freeswitch/bin/fs_cli

Đến đây thì việc cài đặt Freeswitch của bạn đã thành công, bạn có thể đăng ký softphone với các tài khỏan có sẳn và thực hiện cuộc gọi nội bộ.
Comments