Đào tạo VoIP‎ > ‎

Đào tạo VoIP doanh nghiệp

Hiện tại TEL4VN cung cấp các khóa đào tạo VoIP sau:
  1. Xây dựng hệ thống VoIP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền Asterisk
  2. Xây dựng hệ thống VoIP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền Freeswitch
  3. Xây dựng hệ thống VoIP cho nhà cung cấp dịch vụ trên nền Kamailio
  4. Xây dựng hệ thống truyền thông hợp nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  5. Các sự cố thường gặp và cách xử lý với tổng đài VoIP sử dụng giao thức SIP
  6. Bảo mật VoIP trên nền giao thức SIP
Thông tin chi tiết về khóa đào tạo VOIP dành cho doanh nghiệp các anh chị vui lòng liên hệ qua Skype: lappy.info

Comments